Bratislavské superštruktúry

Azovská
1080/1 – 3
Azovská
1077/2
Azovská
1083/8 — 1084/10
Banskobystrická
3027/8
Blumentálska
2732/8
Cintorínska
2361/2
Cintorínska
2363/8
Cintorínska
2363/8
Cintorínska
2356/13
Cyrilova
489/3
Cyrilova
492/9
Daxnerovo nám.
912/1
Daxnerovo nám.
913/3 — 6
Dulovo nám.
893/3 — 5
Košická
4985/39
Dunajská
4520/39
Dunajská
4520/39
Gorkého
210/5
Hviezdoslavovo nám.
182/25
Jelačičova
508/24 — 26
Jelačičova
504/16 — 18
Koceľova
942/14
Košická
4982/26
Košická
4984/46
Krížna
4082/8 – 10
Kulíškova
1015/17 – 23
Kvačalova
1015/21
Kvačalova
1008/43
Kvačalova
1011/51 – 53
Kvačalova
1011/53
Dulovo nám.
2
Kvetná
1023/8 — 10
Kvetná
1026/14
Leškova
3006/7
Miletičova
572/39
Miletičova
580/54
Obchodná
507/2
Oravská
1258/9
Páričkova
1090/3
Budovateľská
1090/1
Páričkova
1090/3
Svätoplukova
957/4
Páričkova
1100/23
Svätoplukova
969/20
Šancová
4008/50
Trenčianska
676/10
Trenčianska
690/25
Trenčianska
696/37
Trenčianska
700/41
Trenčianska
703/48
Trnavská cesta
154/12 — 16
Vazovova
2761/13
Žilinská
2955/2

Publikácia Bratislavské superštruktúry vznikla ako neformálny vizuálny výskum – dokumentárny súbor fotografií s cieľom sprostredkovať divákom fenomén nadstavieb na území Bratislavy. Zbierka autorským pohľadom mapuje tieto stavby, ktoré sa rozšírili v Bratislave najmä (vďaka zásadnej zmene politického režimu) po roku 1989.

Fotografiami zachytávame súčasnú podobu Bratislavy cez budovy zasiahnuté nadstavovaním. Tému nepredstavujeme cez vyčerpávajúcu architektonickú štúdiu, ale omnoho voľnejšie – ako insajderský pohľad autoriek. V publikácii absentuje nostalgia za pôvodným stavom, a ak sa aj objaví, má veľmi racionálnu podobu. Kritiku prenechávame divákovi.

Po formálnej stránke je dokument riešený ako obal obsahujúci sériu deviatich fotografických plagátov, jedného plagátu so zoznamom budov a ulíc v abecednom poradí, viazanou publikáciou so štyridsiatimi fotografiami a listom s textovým sprievodom.

Jednotlivé portréty stavieb sú realizované analógovým stredoformátovým fotoaparátom, ktorý umožňuje vďaka svojim limitom omnoho premyslenejší postup pri práci a nám poskytol hĺbku ostrosti a farieb dokumentárneho charakteru. Celý projekt je tak zjednotený identickým princípom. Podarilo sa nám tým vyhnúť ustálenému, konzervatívnemu spôsobu fotografovania architektúry. Je možné, že prostredníctvom takejto estetiky vieme byť bližšie širšiemu okruhu divákov. Fotografie vznikali v časovom období rokov 2017 – 2018.

Textová príloha – príspevky od autorov, ktorí sa rôznorodo vyjadrujú k téme nadstavieb – je zámerne štylisticky rozdielna. Prípadová štúdia editorky a historičky Zoje Droppovej, reportážny príspevok od Ljuby Slavković z Belehradu, nekonvenčný dvojtext dvojice architektov Michala Buranovského a Mariána Luckého, báseň Andrása Cséfalvaya, záznam z rozhovoru s pamätníkom a správcom bytového podniku, pánom Vladimírom, alebo typografická interpretácia témy Pala Bálika.

Aurélia Garová
Deana Kolenčíková

Bratislavské Bratislava's Bratislavské Bratislava's
 
štruktúry structures štruktúry structures
Bratislava's 
 
structures 
 
SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER
 

V prípade záujmu o publikáciu nás kontaktujte:
garova.aurelia@gmail.com

Miesta kde možno nájsť Bratislavské superštruktúry:
A4 - priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2, Bratislava
Artbookscoffee, Baštova 6, Bratislava
ArtAttack, Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava
Page Five, Veverkova 5, Praha
Salon fur Kunstbuch, Luftbadgasse 16, Wien

HotDock project space, Topoľčianska 12, Bratislava